Обява за търг Апартамент № 26, находящ се в гр. София, на ул. „Ф.Ж.Кюри“ № 19, бл.1 – Със заповед № А-З-147/05.09.2019, търгът е приключил и заинтересованите лица са уведомени.

АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД Обявява търг за Апартамент № 26, находящ се в гр. София, на ул. „Ф.Ж.Кюри“ № 19, бл.1. С решение № А-З-147/05.09.2019, търгът е приключил и заинтересованите лица са уведомени. Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Решение № А-3-140/21.08.2019 Относно /наем/ продажба/: наем Имот: Апартамент № 26,...

Read more

Обява за търг Апартамент № 3, находящ се в гр. София, на ул. „Велчова завера“ № 1 – Търгът е приключил и заинтересованите лица са уведомени.

АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД Обявява търг за Апартамент № 3, находящ се в гр. София, на ул. „Велчова завера“ № 1. Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Решение № А-3-140/21.08.2019 Относно /наем/ продажба/: наем Имот: Апартамент № 3, находящ се в гр. София, на ул. „Велчова завера“ № 1. ЗП: 81,23...

Read more

Обява за търг Апартамент № 13 находящ се в гр. София, на ул. „Ф.Ж.Кюри“ № 16, бл. 155, ет. 1 – Със заповед № А-З-148/05.09.2019, търгът е приключил и заинтересованите лица са уведомени.

АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД Обявява търг за Апартамент № 13 находящ се в гр. София, на ул. „Ф.Ж.Кюри“ № 16, бл. 155, ет. 1. Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Решение № А-3-140/21.08.2019 Относно /наем/ продажба/: наем Имот: Апартамент № 13 находящ се в гр. София, на ул. „Ф.Ж.Кюри“ №...

Read more

Обява за търг Апартамент № 6, находящ се в гр. София, ж.к. „Младост”, бл. 208А – Търгът е приключил и заинтересованите лица са уведомени.

АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД Обявява търг за Апартамент № 6, находящ се в гр. София, ж.к. „Младост”, бл. 208А. Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Решение № А-3-138/ 13.08.2019 Относно /наем/ продажба/: наем Имот: Апартамент № 6, находящ се в гр. София, ж.к. „Младост”, бл. 208А. ЗП: 156 кв.м. Описание: Апартамент №...

Read more

Обява за търг Апартамент № 4, находящ се в гр. София, на ул. „Ал. Жендов“ № 1, ап. 4 – Търгът е приключил и заинтересованите лица са уведомени.

АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД Обявява търг за Апартамент № 4, находящ се в гр. София, на ул. „Ал. Жендов“ № 1, ап. 4 Вид търг: търг за с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Решение № А-3-129/ 24.07.2019 Относно /наем/ продажба/: наем Имот: Апартамент № 4, находящ се в гр. София, на ул....

Read more

Обява за търг Апартамент № 33 находящ се в гр. София, ул. „Майор Юрий Гагарин“ №22, бл. 157А, ап. 33. – Търгът е приключил и заинтересованите лица са уведомени.

АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД Обявява търг за Апартамент № 33 находящ се в гр. София, ул. „Майор Юрий Гагарин“ №22, бл. 157А, ап. 33. Вид търг: търг за с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Решение № А-З-127/19.07.2019 Относно /наем/ продажба/: наем Имот: Апартамент № 33 находящ се в гр. София, ул. „Майор...

Read more

Обява за търг Апартамент № 7 находящ се в гр. София, на бул. „Янко Сакъзов“ № 19, ап. 7 – Търгът е приключил и заинтересованите лица са уведомени.

АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД Обявява търг за Апартамент № 7 находящ се в гр. София, на бул. „Янко Сакъзов“ № 19, ап. 7. Вид търг: търг за с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Решение № А-З-128/19.07.2019 Относно /наем/ продажба/: наем Имот: Апартамент № 7 находящ се в гр. София, на бул. „Янко...

Read more

Обява за търг Апартамент десен, с идентификатор 07079.608.42.1.29, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Бургас, ул. „Цар Симеон I“, № 103, вх. 4, ет. 3. – Прекратена процедура

АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД Обявява търг за Апартамент десен, с идентификатор 07079.608.42.1.29 и адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Симеон I“, № 103, вх. 4, ет. 3 Вид търг: с тайно внаддаване на окрито заседание на комисията, на основание Решение № А-З-123/17.07.2019 Относно /наем/ продажба/: продажба Имот: Апартамент десен, с идентификатор 07079.608.42.1.29, по кадастралната карта и кадастралните...

Read more

Обява за търг Апартамент № 16 с идентификатор 07079.607.21.1.52, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК. Адрес на имота: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 21, вх. 3, ет. 6, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.607.21. – Прекратена процедура

АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД Обявява търг за Апартамент № 16 с идентификатор 07079.607.21.1.52 и адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 21, вх. 3, ет. 6 Вид търг: с тайно наддаване при открито заседание на комисията, на основание Решение № А-З-123/17.07.2019 Относно /наем/ продажба/: продажба Имот: Апартамент № 16 с идентификатор 07079.607.21.1.52, по кадастралната карта и кадастралните...

Read more
  • 1
  • 2
  • 4
You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

6 или повече символа, букви или цифри. Трябва да има поне 1 число.

Невалиден email.